Ceník služeb

podání přihlášky ke studiu na škole 150 Kč
způsobilost práce s dětmi 150 Kč
potvrzení pro účely soudů, úřadu práce,bytové záležitosti 200 Kč
vystavení zdravotního průkazu-např. v potravinářství… 250 Kč
k výkonu určitých povolání-např. výškové práce,sváření 300 Kč
potvrzení pro účely sportovních akcích 150 Kč
aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování 150 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 250 Kč
vstup do domova seniorů 150 Kč
nástup lázeňské léčby z jiných, než zdravotních důvodů 250 Kč
vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovny 250 Kč
vstupní/periodická prohlídka do zaměstnání 500 Kč
získání/prodloužení řidičského průkazu 400/300 Kč
vydání/prodloužení platnosti zbrojního průkazu 500/400 Kč
EKG na vyžádání pacienta 250 Kč
Detekce streptokoka z výtěru krku 150 Kč