Něco o mně

profilovka
Promovala jsem na 1.LFUK v roce 2004, poté jsem získala praxi na interním oddělení s neselektovaným příjmem v Říčanech, v roce 2009 jsem úspěšně složila test z interního kmene.

Od r. 2010 jsem pracovala v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, a zároveň v rámci předatestační přípravy získávala praxi z mnoha oborů převážně v pražských fakultních nemocnicích.

Od r. 2011, kdy jsem atestovala z oboru všeobecné praktické lékařství, pracuji jako samostatná praktická lékařka ve své ordinaci na Jarově. Kontinuálně se vzdělávám na kongresech a seminářích, byla jsem oceněna diplomem celoživotního vzdělávání.